Läs vidare om X-refs API

Digital asset management


Digital Asset Management - DAM - handlar om att lagra och söka digitala filer. Genom att applicera metadata och lagra filer centralt säkerställer ni ett effektivt handhavande av era digitala tillgångar och att ni alltid kommer att hitta era filer när ni behöver dem.


Hantera digitala tillgångar enkelt i X-ref

X-refs e-arkiv har inbyggt stöd för digital asset management. Det går utmärkt att ladda upp digitalt media; bilder, pdf:er, ljudfiler, video etc. till arkivsystemet så att dessa blir delbara med andra behöriga användare.En film som beskriver X-refs digital asset management koncept.

X-ref är ett användarvänligt digital asset management system. Att ladda upp filer och knyta dem till ett dokument sker enkelt genom 'drag and drop', flera filer i taget. Till varje X-ref dokument kan du knyta en eller flera filer.


e-arkiv digitalt media
Digital asset management, metadatahantering och tumnaglar

Metadatadrivet

X-refs DAM mjukvara är metadatadriven vilket innebär att du hittar dina digitala tillgångar genom sökningar på olika metadatatyper. Detta betyder att du aldrig behöver komma ihåg var i en folderstruktur du lagrat en fil utan det räcker med att du vet vad det är för innehåll t.ex. författare, titel, datum, projekt etc.


YouTube-integration

Via X-ref sökgränssnitt är det möjligt att söka direkt i YouTube. Om man finner en video av intresse är det möjligt att ladda ner och indexera det metadata som tillhör denna video. Till varje video är det är möjligt att lägga till egna taggar så att du kan skapa en lokal databas i vilken du kan organisera och söka videor i en struktur som passar din organisation.Denna video visar hur man laddar ner YouTube video metadata.

Funktionalitet

En viktig funktionalitet I X-ref är att systemadministratören själv bygger upp en fältstruktur som passar er organisation och systemadministratören själv kan ändra fältstrukturen när som helst om behoven förändras. I andra DAM system kan det finnas onödiga fält som aldrig används. En stor fördel med X-ref är sökbarheten, all metadata som du anger i fälten är sökbar. Sökningar kan ske strukturerat eftersom metadata lagras i olika fält.

I X-ref finns möjlighet för användare att monitorera nyheter i ditt dam-arkiv. Användare kan knytas till olika intresseområden och få information om nyheter via e-mail.

X-refs vykoncept gör det möjligt för systemadministratören att bestämma vilka användare som ska ha tillgång till vilket digitalt media. Vyer gör det också möjligt att ha olika fältstruktur för olika typer av digitalt media om detta är önskvärt.

Läs vidare: Wikipedias definition av digital asset management