Integration med Google kalkylark


X-ref kan kopplas samman med de kalkylark du lagrar i Googles molntjänst. För att åstadkomma detta använder X-ref det API som Google tillhandahåller.

Sökformulär till ett Google kalkylark

Via X-refs sökgränssnitt är det möjligt att söka i ett Google kalkylark.

Jag vill testa detta

Detta innebär att användare utan några förkunskaper i hur man söker/filtrerar information i ett kalkylark enkelt kan hitta den information de söker från din hemsida och få den informationen presenterad på ett snyggt och överskådligt sätt.

Sökningar kan ske i flera kolumner samtidigt och sökord kan vara trunkerade. Sökformulär och sökresultatet kan konfigureras helt efter din verksamhet.

För att förenkla för dina webbesökare är det möjligt att skapa klickbara länkar som leder till färdiga sökningar i kalkylarket. En webbesökare kan också se sin sökhistorik.Skapa ett sökformulär till ett Google kalkylark

Skicka email automatiskt från ett Google kalkylark


Shemalägg när dina email ska skickas. Om du i ditt Google kalkylark lagrar datum och emailadresser så kan X-ref automatiskt maila till dessa emailadresser på de angivna datumen.

Email som skickas utformas med hjälp av en mall. Mallen kan utformas dynamiskt pss att information från kalkylarket kan infogas i mallen.Skicka email automatiskt från ett Google kalkylark