Programvara för metadatahantering!


Vad är metadata? - begreppet är något som ofta används för att beskriva digital information t.ex. ett pdf-dokument, här kan metadata bestå av information såsom titel, författare, publiceringsdatum etc, för en bild kan det bestå av personen som tagit bilden eller när bilden är tagen. Det är alltså inte innehållet i sig som avses utan en beskrivning av innehållet. Termen är dock vidare än att bara beskriva digital information, den kan används för att beskriva vilket objekt som helst.


Vad är X-ref?

X-ref är ett modernt webbaserat arkivsystem för att lagra, söka och presentera all slags information. X-ref kan användas i alla verksamheter som hanterar metadata. I X-refs dokumentarkiv kan ett dokument motsvara vad som helst; en ansökan, en rapport, en bild, en person eller det som passar just er organisation.En introduktionsfilm till e-arkivet

X-ref hjälper dig att säkerställa att data lagras konsekvent i ditt webbarkiv. Att systematiskt och konsekvent märka upp sitt data är nyckeln till att lyckas med sina sökningar.


Varför X-ref?

Den största fördelen med X-ref och en skillnad mot andra system är att man i X-ref själv skapar sina fält (metadatatyper), du behöver aldrig befatta dig med fält som inte är relevanta för din verksamhet. Du kan också själv organisera fälten så att de överensstämmer helt men din verksamhet. Detta gör X-ref till ett väldigt enkelt, användarvänligt och dynamiskt arkivsystem med en oöverträffad sökbarhet.


Hur använder man X-ref?

Med effektiva redigeringshjälpmedel kan du enkelt och konsekvent bygga upp ditt arkiv till stora volymer direkt i din browser.


e-arkiv metadata
Information matas in i X-refs dokumentfält och digitala tillgångar laddas upp till webbarkivet.

Information kan också batch-importeras från fil eller läggas till via API. Sparad information indexeras direkt och blir sökbar direkt. Behöriga användare kan söka via sökformulär, sökmenyer eller via API. Presentationen av sökresultatet styrs av mallar som kan anpassas efter vilken typ av information som ska presenteras. Sökresultat presenteras snyggt i desktop, surfplatta och mobil.

e-archive mobile
Responsivt mobilt sökgränssnitt
Läs vidare: Wikipedias definition av metadata