X-ref Databassystem

Allmänt om databassystemet

X-ref är ett webbaserat databassystem för att lagra, söka och presentera all slags information. X-ref kan användas i alla verksamheter som hanterar metadata. I X-refs arkiv kan en dokumentpost motsvara vad som helst; en ansökan, en rapport, en bild, en person eller det som passar just er organisation.


databassystem administration
Administrativt gränssnitt till X-refs databassystem

X-refs lagrar din information i en struktur du väljer själv. Du har möjlighet att själv bestämma vad dina fält ska heta och hur de ska fungera.


Fält kan av systemadministratören tilldelas egenskaper så som att vara ett datumfält eller ett nummerfält. Det finns möjlighet för systemadministratören att införa kontroller innan ett dokument kan sparas; fält kan vara obligatoriska, fält kan ha ett filter som specificerar exakt hur informationen i fältet får se ut, fält kan ha dubblettkontroll etc.