Några av X-refs kunder:

Berga naturbruksgymnasium

Boverket

Ecowas

Fösvarets forskningsinstitut FOI

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

Kungl. Dramatiska Teatern

Landstingsarkivet

Nobeli business support

Odd fellow

Riksarkivet

Setterwalls Advokatbyrå

SAAB AB

Smålandlands Musikarkiv

Sophiahemmet

Stockholms länsns landsting

Svenskt visarkiv

Yugoslavia Tribunal