Om oss

X-ref är namnet på vårt företag och vår produkt. X-ref är ett svenskt företag som har arbetat med att utveckla databasmjukvara för informationshantering sedan 1985. X-ref har kunder i Sverige, Nederländerna, USA, Tanzania och Nigeria. Kunderna består av företag, organisationer och institutioner som hanterar metadata t.ex. bibliotek och arkiv.