Om oss

X-ref är namnet på vårt företag och vår produkt. X-ref har arbetat med att utveckla mjukvara för att strukturera information sedan 1985. X-ref har kunder i Sverige, Nederländerna, Rwanda, Tanzania och Nigeria. Kunderna består av företag, organisationer och institutioner inom informationshantering t.ex. bibliotek och arkiv.


Vår affärsidé

Vår affärsidé är att leverera mjukvara till företag, organisationer och institutioner inom alla segment som har behov av att strukturera information.


Vision

Vår vision är att ha marknadens mest flexibla mjukvara för att lagra söka och presentera all slags information.