X-ref Databassystem

Ansökningar

X-ref är ett it-system som kan hantera digitala ansökningar och enkäter.

Systemadministratören kan själv bygga upp en ansökningsportal med ett obegränsat antal ansökningsformulär. Allt kan anpassas efter er verksamhet; formulär, hjälptexter och bekräftelsemail kan konfigureras och designas av systemadministratören. Formulären hanteras bra i mobil, surfplattat och desktop.

Inkomna ansökningar kan betygsättas, färgmarkeras och kommenteras av beslutsgruppen.

ansokningssystem inlämnade ansökningar
Inlämnade ansökningar

All information i en inlämnad ansökan är alltid sökbar för beslutsgruppen. Ekonomiska rapporter kan sammanställas efter verksamhetens behov.

Processen inleds ofta med att besökaren skapar ett konto.

ansokningssystem skapa konto
Användare kan själva skapa ett konto. X-ref skickar ett mail till användaren som bekräftar att emailadressen verkligen existerar.

När kontot är bekräftat kan användaren påbörja ansökningsprocessen.

ansokningssystem skapa ansökan
Användaren har skapat en ansökan.

Användaren kan sedan fylla i ansökan.

ansokningssystem ansökan
Användaren fyller i ansökan.

Det går utmärkt att låta användare ladda upp bilagor (pdf:er, bilder etc.) till sin ansökan.

ansokningssystem ladda upp filer
Bifoga bilagor.

Användaren kan när som helst spara och ta en paus för att fortsätta senare. När alla fält är korrekt ifyllda kan användaren lämna in sin ansökan. Tidpunkt för när ansökningsprocessen påbörjades och avslutades registreras.