X-ref Databassystem

Global ändring

Global ändring innebär att behörig användare kan ändra ett fält för alla dokument i en träffmängd. Det är möjligt att ersätta, lägg till ord/fraser eller radera fältets innehåll.

databassystem global ändring
Global ändring