X-ref Databassystem

CMS

I X-ref finns ett integrerat webbpubliceringssystem. I webbpubliceringssystemet kan allt ställas in och anpassas efter behov; sökfält, rapporter, presentationer, menyer, utseende etc.

databassystem CMS
CMS


Presentationen av sökresultatet styrs av mallar som kan anpassas efter vilken typ av information som ska presenteras.

databassystem mall
CMS