X-ref Databassystem

Logg

Alla förändringar i ett dokument kan loggas om så önskas, systemadministratören kan då se vem som ändrat vilka fält vid vilken tidpunkt.

databassystem logg
Dokumentlog