X-ref Databassystem

Geografiska koordinater

Det är möjligt att lagra geografiska koordinater i X-ref. Dokumentposter som innehåller geografiska koordinater kan återsökas genom att ange en position och en radie. Sökresultatet består då av dokumentposter med koordinater inom sökcirkeln.

databassystem geografiska koordinater
Geografiska koordinater till X-refs databassystem