X-ref Databassystem

Sök

Exempel på Sökfunktionalitet:

  • Strukturerad sökning/fritextsökning
  • Indexsökning
  • CCL (Common Command Language).
  • "Wildcard"-sökning och "proximity"-sökning
  • "Sökresultat kan kombineras och sorteras enligt användarens önskemål

Datum för när dokumentposten skapades/senast ändrades och vem som skapade/ändrade dokumentet lagras automatiskt och är information som är sökbar.


Sökresultat presenteras snyggt i desktop, surfplatta och mobil. Sökresultat presenteras först i en kort presentation.


databassystem kort presentation
Sökresultat kort presentation


För att se samtliga fält övergår användaren till lång presentation.


databassystem lång presentation
Sökresultat lång presentation


databassystem sökformulär
Sökfomulär till X-refs databassystem