X-ref Databassystem

Redigering

Behöriga användare kan ändra, skapa nya eller redigera databassystemets dokumentposter direkt i browsern. Det finns effektiva redigeringshjälpmedel, t.ex. duplikatkontroll och hjälptabeller, som hjälper dig att snabbt och konsekvent bygga upp din databas.


Ändra metadata i databassystemet
Ändra metadata i X-refs databassystem