X-ref Databassystem

Digitalt Media

X-refs databassystem har stöd för att hantera digitala filer. Det går utmärkt att ladda upp digitalt media; bilder, pdf:er, ljudfiler, video etc. till arkivsystemet så att dessa blir delbara med andra behöriga användare.


databassystem digital asset management

Att ladda upp filer och knyta dem till ett dokument sker enkelt genom 'drag and drop', flera filer i taget. Till varje X-ref dokument kan du knyta en eller flera filer.


databassystem digitalt media
Digitala tillgångar, metadatahantering och tumnaglar