X-ref Databassystem

Notifieringar

Det finns möjlighet för användare att få notifieringar när nya dokument av intresseför användaren läggs till dokumentdatabasen. Systemadministratören kan själv konfigurera de intresseprofiler som ligger till grund för notifieringarna.

databassystem notifieringar
Databassystemets notifieringar
Det är också möjligt att schemalägga emailnotifieringar m.h.a. Google Kalkylark. Om du i ett Google kalkylark lagrar datum och emailadresser så kan X-ref automatiskt maila till dessa emailadresser på de angivna datumen.

Email som skickas utformas med hjälp av mallar.Skicka email automatiskt från ett Google kalkylark