X-ref Databassystem

Vyer

Dokumentposter kan behöva sökas och presenteras på olika sätt. I X-ref är det möjligt att dela in databassystemets dokumentposter i undersektioner. Dessa undersektioner kallas i X-ref för vyer. Xrefs vykoncept gör det också möjligt för systemadministratören att bestämma vilka av databassystemets dokument och fält som ska vara tillgängliga för en viss grupp av användare.

I vyn specificeras vilka av databasens dokument och/eller fält som ska vara synliga när vyn är vald. Varje vy har egna sökfält, formulär för registrering, egen presentation av dokument.